Değerli Meslektaşlarım,

Hacettepe Üniversitesi Senato’sunun 30 Nisan 1968 tarih ve 222 no lu kararı ile kurulmuş olan Jeoloji Mühendisliği Bölümünün 50. yılını idrak etmenin onurunu yaşıyoruz.

Kurucularımızın uzak geleceğe ilişkin engin öngörüsü, yüksek nitelikli mühendis yetiştirerek ülke refahının yükseltilmesine ilişkin vizyonları ve bu konuda ortaya koymuş oldukları kararlılıkları;

50 yıllık süre içerisinde bu vizyon doğrultusunda eğitim-öğretim kadrosunda yeralmış olan tüm öğretim elemanlarının emek ve katkıları;

ve mezunlarımızın yerbilimlerinin her alanında göstermiş oldukları özverili ve başarılı çalışmaları sonucunda

Türkiye bugün uluslararası platformda da tanınan önemli bir kuruma sahip olmuştur.

Başta kurucularımız olmak üzere bu oluşuma tüm emeği geçenleri saygı, minnet ve şükranla anıyoruz.

NİSAN PROGRAMI

 

MAYIS PROGRAMI

 

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara