Danışma Kurulu

Amaç:

1- Genelde toplum refahı ve özelde sektörün karşılaştığı sorunlara etkin çözüm getirebilecek düzeyde öğrenci yetiştirme doğrultusunda sektörden gelecek geri bildirimlerle sürekli gelişme sağlamak.

2- Mezunlarımızın istihdam edildiği kamu ve özel sektörde iletişimi güçlendirmek.

 

Kurul Üyeleri:

Adı Soyadı

Kurumu

İsmail Cihan Demir Export A.Ş.
Dr.Özcan Dumanlılar  
Mustafa Kemal Akman Yüksel Proje A.Ş.
Eymen Arel  
Dr.Müfit Şefik Doğdu DSİ Gen.Müd       
Hüseyin Alan        JMO Başkanı        
Yük. Müh. Haluk İztan TPAO Gen.Müd.
Ferda Öner ESAN İstanbul Organize Sanayı Bölgesi Kırıkçeşme cad.No:35Tuzla/İstanbul
Ayhan Kösebalaban TKİ emekli      
Dr. Murat Nurlu AFAD Deprem Daire Başkanı           
Prof. Dr. Mustafa Erdoğan İTÜ Jeo.Müh.Böl. Emekli
Fikret Mirzaoğlu Titan Ltd.Şti.
Prof.Dr.Gürol Seyitoğlu A.Ü.Jeoloji Mühendisliği Böl.

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara