Koordinatörler ve Komiteler

Erasmus / Farabi Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi İnan Ulusoy

Eğitim (Bologna/MÜDEK) Koordinatörü

Prof. Dr. Reşat Ulusay / Dr. Öğretim Üyesi Levent Tezcan

Laboratuvarlar Genel Koordinatörü

Prof. Dr. Yurdal Genç

Bölüm Burs Sorumlusu

Prof. Dr. Tekin Yürür

Bölüm Staj Koordinatörü

Doç. Dr. Elif Varol Muratçay

Bölüm Ders ve Öğrenci Koordinatörü

Doç. Dr. Erman Özsayın

Sosyal Faaliyetler ve Öğrencilerle İletişim Komitesi

Dr. Öğretim Üyesi Şükran Açıkel

Dr. Aycan Kalender

Arş. Gör. Alaettin Tuncer

Yerbilimleri Topluluğu Temsilcisi

Sürekli İyileştirme Komitesi

Doç. Dr. Harun Aydın

Doç. Dr. A.Hakan Nefeslioğlu

Dr. G.Deniz Külahçı

Dr. Lütfiye Akın

Arş. Gör. Levent Bayram

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Temsilcisi

Arş. Gör. Alaettin Tuncer

Arş. Gör. Caner Diker

Öğrenci Temsilcisi

Barış Buğra Çelik

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara