Koordinatörler ve Komiteler

Erasmus / Farabi Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi İnan Ulusoy

Eğitim (Bologna/MÜDEK) Komisyonu

Dr. Öğretim Üyesi Levent Tezcan (Koordinatör)

Prof.Dr. Ergün Tuncay (Üye)

Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi (Üye)

Laboratuvarlar Genel Koordinatörü

Prof. Dr. Yurdal Genç

Bölüm Burs Sorumlusu

Prof. Dr. Tekin Yürür

Bölüm Staj Koordinatörü

Doç. Dr. Elif Varol Muratçay

Bölüm Ders ve Öğrenci Koordinatörü

Doç.Dr. Hakan A. Nefeslioğlu

Sosyal Faaliyetler ve Öğrencilerle İletişim Komitesi

Dr. Öğretim Üyesi Şükran Açıkel

Arş. Gör. Dr. Aycan Kalender

Arş. Gör.Dr. Alaettin Tuncer

Yerbilimleri Topluluğu Temsilcisi

Sürekli İyileştirme Komitesi

Doç. Dr. Harun Aydın

Doç. Dr. A.Hakan Nefeslioğlu

Arş. Gör. Dr. G.Deniz Külahçı

Arş. Gör. Dr. Lütfiye Akın

Arş. Gör. Levent Bayram

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Temsilcisi

Arş. Gör. Dr. Alaettin Tuncer

Arş. Gör. Caner Diker

Öğrenci Temsilcisi

Barış Buğra Çelik

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara