Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı

Maden Yatakları-Jeokimya anabilim dalındaki çalışmalar metalik ve metalik olmayan endüstriyel maden yatakları ile kömür ve petrol rezervlerinin araştırılması ve oluşum süreçlerinin incelenmesi ile bu kaynakların verimli işletimine dönük jeomatematiksel değerlendirmeleri kapsamaktadır.

 

Maden Yatakları-Jeokimya Akademik Personel Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı Web Sitesi

 

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara