Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı

Uygulamalı Jeoloji anabilim dalı mühendislik projelerinde karşılaşılan zemin problemlerinin çözümüne yönelik araştırmalar ile doğal afetlerden korunumlu alanların belirlenmesi, çevresel jeolojik sorunların çözümü vb alanlarda faaliyetler yürütmektedir.

 

Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Akademik Personel Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Web Sitesi

 

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara