Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof.Dr. Reşat Ulusay

Prof.Dr. Yurdal Genç

Bölüm Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi (Bölüm Başkanı ve Hidrojeoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. U.Kağan Tekin (Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Ergün Tuncay (Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. İsmail Hakkı Demirel (Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Erkan Aydar (Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Reşat Ulusay (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Prof.Dr. Yurdal Genç (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Erasmus / Farabi Koordinatörü

Dr. Öğretim Görevlisi İnan Ulusoy

Eğitim (Bologna/MÜDEK) Koordinatörü

Prof.Dr. Reşat Ulusay

Laboratuvarlar Genel Koordinatörü

Prof.Dr. Yurdal Genç

Bölüm Burs Sorumlusu

Prof.Dr. Tekin Yürür

Bölüm Staj Koordinatörü

Doç.Dr. Elif Varol Muratçay

Bölüm Ders ve Öğrenci Koordinatörü

Doç.Dr. Erman Özsayın

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Temsilcisi

Alaettin Tuncer

Caner Diker

Öğrenci Temsilcisi

Barış Buğra Çelik

Önceki Bölüm Başkanları ve Yardımcıları

 

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara