Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Yurdal Genç

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç.Dr. Harun Aydın

Doç.Dr. Hakan A. Nefeslioğlu

Bölüm Kurulu

Prof.Dr. Yurdal Genç (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi (Hidrojeoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. U.Kağan Tekin (Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Ergün Tuncay (Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. İsmail Hakkı Demirel (Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Erkan Aydar (Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı Başkanı)

Doç.Dr. Harun Aydın (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Doç.Dr. Hakan A. Nefeslioğlu (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Önceki Bölüm Başkanları ve Yardımcıları

 

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara