Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof.Dr. Adil Binal

Prof.Dr. Yurdal Genç

Bölüm Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi (Bölüm Başkanı ve Hidrojeoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. U.Kağan Tekin (Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Ergün Tuncay (Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. İsmail Hakkı Demirel (Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Erkan Aydar (Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Adil Binal (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Prof.Dr. Yurdal Genç (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Önceki Bölüm Başkanları ve Yardımcıları

 

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara