Jeoloji Mühendisliği ve Hidrojeoloji Mühendisliği lisans programları eğitim amaçları ve öğrenme çıktıları

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI VE ÖĞRENME ÇIKTILARI

HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI VE ÖĞRENME ÇIKTILARI

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara