Bölümümüze Emeği Geçen Akademik Personelimiz
 • Prof.Dr.Gürol Ataman
 • Prof.Dr.Baysal Batman
 • Prof.Dr.Mümin Köksoy
 • Prof.Dr.Orhan Baysal
 • Prof.Dr.Sungu L.Gökçen
 • Prof.Dr.Yavuz Erkan
 • Prof.Dr.Berkin Salancı
 • Prof.Dr.Tevfik Utine
 • Prof.Dr.Gültekin Günay
 • Prof.Dr.Alparslan Arıkan
 • Prof.Dr.K.Erçin Kasapoğlu
 • Prof.Dr.Hasan Bayhan
 • Prof.Dr.Tuncer Güvenç
 • Prof.Dr.İbrahim Gürer
 • Prof.Dr.Vedat Doyuran
 • Prof.Dr.Niyazi Gündoğdu
 • Prof.Dr.Abdürrahim Şahbaz
 • Prof.Dr.Ümit Tolluoğlu
 • Prof.Dr.Durmuş Boztuğ
 • Prof.Dr.Fikret Sezen
 • Prof.Dr.Orhan Cerit
 • Prof.Dr.Hasan Kazanoğlu
 • Prof.Dr.Osman Yılmaz
 • Prof.Dr.Fikret Kaçaroğlu
 • Prof.Dr.Seyfi Kulaksız
 • Prof.Dr.Halim Demirel
 • Prof.Dr.Muzaffer Evirgen
 • Prof.Dr.Ahmet Şentürk
 • Prof.Dr.Gürel Şenyur
 • Prof.Dr.Muammer Öner
 • Prof.Dr.Atilla Çiner
 • Doç.Dr.Meral Doğan
 • Doç.Dr.Ersen Buket
 • Doç.Dr.Sezai Görmüş
 • Doç.Dr.Sadrettin Alpan
 • Doç.Dr.Üner Çakır
 • Yrd.Doç.Dr.Ussal Zeki Çapan
 • Yrd.Doç.Dr.Okan Delibaş
 • Dr.Saldıray İleri
 • Dr.Gülden Gitmez
 • Dr.Süleyman S.Kocaefe
 • Dr.Halil Aral
 • Dr.Akın Gökışık
 • Dr.Orhan Tekeli
 • Uzm.Türkan Kutlay
 • Uzm.Sema Argın
Bölümümüze Emeği Geçen İdari Personelimiz
 • Nazire Cerit
 • Gönül Karayiğit
 • Ahmet Çelik
 • Alaettin Erkal
 • Kemal Çıbık
 • Vahdettin Kulaksız
 • Mualla Özay
 • Naciye Gedik
 • Recep Gözüm
 • Refik Yıldırım
 • İlyas Yaprak
 • Resul Aydın
 • Hasan Torun
 • Haili Çelik
 • Öztürk Atalay
Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara