Lisans Eğitim-Öğretim Programları
Jeoloji Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim-Öğretim Programı ve Değişim Süreci

Jeoloji Mühendisliği Eğitim-Öğretim Programları

1) 2013-2014 Eğitim-öğretim Yılına kadar uygulanan Jeoloji Müh. Lisans Programı (Yürürlükten Kaldırılmıştır)

2) 2013-2014 Eğitim -öğretim Yılında (Bologna uyum süreci sonrası) uygulanan Jeoloji Lisans Programı (Yürürlükten Kaldırılmıştır)

3) 2014-2015 Eğitim -öğretim Yılından itibaren UYGULANAN Jeoloji Müh. Güncel Lisans Programı (TEKNİK SEÇMELİ ders tanımı yenilenmiştir) ........ değişiklikleri izlemek için tıklayınız

4) 2017-2018 Egitim-Ögretim yilindan itibaren UYGULANAN Jeoloji Müh.Güncel Lisans Programi ........ degisikleri izlemek için tiklayiniz

Hidrojeoloji Mühendisliği Eğitim-Öğretim Programları

1) 2013-2014 Eğitim-öğretim Yılına kadar uygulanan Hidrojeoloji Müh. Lisans Programı (Yürürlükten Kaldırılmıştır)

2) 2013-2014 Eğitim-öğretim Yılında (Bologna uyum süreci sonrası) uygulanan Hidrojeoloji Müh. Programı (Yürürlükten Kaldırılmıştır)

3) 2014-2015 Eğitim-öğretim Yılından itibaren UYGULANAN Hidrojeoloji Müh. Güncel Lisans Programı (TEKNİK SEÇMELİ ders tanımı yenilenmiştir) ........ değişiklikleri izlemek için tıklayınız

4) 2017-2018 Egitim-Ögretim yilindan itibaren UYGULANAN Hidrojeoloji Müh.Güncel Lisans Programi ........ degisikleri izlemek için tiklayiniz

---------------------------------------------------------------------------

PROGRAM DEĞİŞİKLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞİTİMLERİNE UYGULANMASI (ÖNEMLİ)

1) 2014-2015 Eğitim-öğretim yılında uygulamaya alınan Jeoloji ve Hidrojeoloji Müh. GÜNCEL Lisans programlarının Bölümümüz öğrencilerine uygulanmasına ilişkin kurallar

2) JEOLOJİ VE HİDROJEOLOJİ MÜH. PROG. LİSANS MEZUNİYET KOŞULLARI

3) ÖNKOŞULU DERSLER

JEOLOJİ VE HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PRGRAMLARINDA YERALAN ÖN KOŞULLU BÖLÜM DERSLERİ

---------------------------------------------------------------------------

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara