Lisans Eğitim-Öğretim Programları
Jeoloji Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim-Öğretim Programı ve Değişim Süreci

Jeoloji Mühendisliği Eğitim-Öğretim Programları

1) 2013-2014 Eğitim-öğretim Yılına kadar uygulanan Jeoloji Müh. Lisans Programı (Yürürlükten Kaldırılmıştır)

2) 2013-2014 Eğitim -öğretim Yılında (Bologna uyum süreci sonrası) uygulanan Jeoloji Lisans Programı (Yürürlükten Kaldırılmıştır)

3) 2014-2015 Eğitim -öğretim Yılından itibaren UYGULANACAK Jeoloji Müh. Güncel Lisans Programı ........ değişiklikleri izlemek için tıklayınız

Hidrojeoloji Mühendisliği Eğitim-Öğretim Programları

1) 2013-2014 Eğitim-öğretim Yılına kadar uygulanan Hidrojeoloji Müh. Lisans Programı (Yürürlükten Kaldırılmıştır)

2) 2013-2014 Eğitim-öğretim Yılında (Bologna uyum süreci sonrası) uygulanan Hidrojeoloji Müh. Programı (Yürürlükten Kaldırılmıştır)

3) 2014-2015 Eğitim-öğretim Yılından itibaren UYGULANACAK Hidrojeoloji Müh. Güncel Lisans Programı ........ değişiklikleri izlemek için tıklayınız

---------------------------------------------------------------------------

PROGRAM DEĞİŞİKLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞİTİMLERİNE UYGULANMASI (ÖNEMLİ)

1) 2014-2015 Eğitim-öğretim yılında uygulamaya alınan Jeoloji ve Hidrojeoloji Müh. GÜNCEL Lisans programlarının Bölümümüz öğrencilerine uygulanmasına ilişkin kurallar

2) ÖNKOŞULU DERSLER

JEOLOJİ VE HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PRGRAMLARINDA YERALAN ÖN KOŞULLU BÖLÜM DERSLERİ

---------------------------------------------------------------------------

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara