Akademik Personel

Genel Jeoloji Anabilim Dalı

Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı

Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı

Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı

Hidrojeoloji Anabilim Dalı

 

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara