Değerli hocamız Prof.Dr. Reşat Ulusay'ın "Depremlerin neden olduğu zemin davranışları" ile ilgili konuşmasından bazı fotoğraflar

     
                   

 

 

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara