Jeoloji Mühendisliği Bölümü web sayfasına hoşgeldiniz.

MİSYONUMUZ

Jeoloji Mühendisliği Bölümü; evrensel değerleri ilke edinerek, bilim ve teknolojiden yararlanarak, ülkemizde yerbilimleriyle ilgili problemleri bilimsel ve mühendislik bakış açısıyla çözebilen, bilgi üretip bunu paylaşan ve mesleki etik kurallarına saygılı mühendis ve araştırmacılar yetiştirmeyi, bilimsel araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki birikimini ve üretimini toplum yararına sunmayı başlıca görev edinmiştir.

VİZYONUMUZ

Türkiye'de lider, uluslararası alanda saygın bir konuma sahip olmak.

*****************************************

2014-2015 LİSANSÜSTÜ MÜLAKAT DUYURUSU:

Jeoloji Mühendisliği Anabilimdalı Lisansüstü (Doktora ve Yüksek lisans) mülakat sınavları 29 Ocak Perşembe Günü saat 10:00'da Prof.Dr. Baysal Batman seminer salonunda yapılacaktır.

Mülakata Girecek Aday Listesi için TIKLAYINIZ.

Duyurular

---------------------------------------------------------------------------------------

GÜNCEL programlara ilişkin Detaylar için TIKLAYINIZ.

GÜNCEL PROGRAMLARIN ÖĞRENCİLERİMİZE UYGULANMASINA YÖNELİK AYRINTILI BİLGİ için TIKLAYINIZ.

JEOLOJİ VE HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PRGRAMLARINDA YERALAN ÖN KOŞULLU BÖLÜM DERSLERİ

Bölüm Başkanlığı

---------------------------------------------------------------------------------------

JEOLOJİ VE HİDROJEOLOJİ MÜH. 1.SINIF (YENİ) ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE (14 Eylül 2014)

---------------------------------------------------------------------------------------

KAYITLARA YÖNELİK ÖNEMLİ DUYURULAR

MÜDEK başvuru sürecinde Jeoloji ve Hidrojeoloji Mühendisliği lisans programlarında bazı değişiklikler yapılmış ve yeni dersler programa dahil edilmiştir. Kayıtların düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi ÖNEMLİDİR.

(1) 2013 ve 2014 yıllarında Bölümüze giriş yapan tüm öğrencilerimiz (213XXXXX ve 214XXXXX numaralı öğrenciler) 240 AKTS ile mezun olacaklarından 2014-2015 eğitim-öğretim yılında uygulamaya alınan olan bu GÜNCEL programları TAMAMLAYACAKLARDIR.

(2) Bazı derslere önkoşul konulmuş olup ön koşulu sağlanmayan dersin kodlanılmaması gerekmektedir. (YENİ konulan ön koşullar 2012 ve öncesinde Bölümüze giriş yapan öğrencilere (212XXXXX numaralı öğrenciler) uygulanmayacaktır.

(3) JEO355 Jeokimyasal Termodinamik 01 ve 02 ve HİD355 Hidrojeoloji 01 ve 02 derslerine kayıtlı öğrencilerin şube değişikliği talepleri var ise dilekçe ile Bölüm Başkanlığı’na 17 Ekim 2014 Cuma günü saat 16:00’a kadar başvurmaları gerekmektedir.

(4) Daha önce “JEO460 Proje Çalışması” dersini almayan veya alıp başaramayan Jeoloji Mühendisliği Lisans programı öğrencilerimizin güz döneminde açılan “JEO455 Tasarım ve Projelendirme-I” ve bahar döneminde açılacak olan “JEO456 Tasarım ve Projelendirme-II” derslerinin her ikisini de başarmaları gerekmektedir. Bu nedenle, özellikle mezuniyet durumunda olan öğrencilerimizin sorun yaşamamaları için bu dersleri almaları gerekmektedir.

(5) Daha önce “HİD462 Hidrojeolojide Tasarım ve Projelendirme” dersini almayan veya alıp başaramayan Hidrojeoloji Mühendisliği Lisans programı öğrencilerimizin sadece bahar döneminde açılacak olan “HİD456 Hidrojeolojide Tasarım ve Projelendirme-II” dersini almaları gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara