Ana Sayfa

Jeoloji Mühendisliği sayfasına hoşgeldiniz.

MİSYONUMUZ

Jeoloji Mühendisliği Bölümü; evrensel değerleri ilke edinerek, bilim ve teknolojiden yararlanarak, ülkemizde yerbilimleriyle ilgili problemleri bilimsel ve mühendislik bakış açısıyla çözebilen, bilgi üretip bunu paylaşan ve mesleki etik kurallarına saygılı mühendis ve araştırmacılar yetiştirmeyi, bilimsel araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki birikimini ve üretimini toplum yararına sunmayı başlıca görev edinmiştir.

2013-2014 Bahar Dönemi JEOLOJİ ve HİDROJEOLOJİ Mühendisliği Lisans Programlarına ilişkin EKLE-SİL Kayıt Duyuruları

STAJ DERSİNE (JEO340 ve HİD340) İLİŞKİN DUYURULAR

1. Stajını daha önce tamamlayan ve JEO340/HİD340 derslerini kodlamamış öğrencilerimiz, STAJ dersine ilişkin notlarının verilebilmesi için BAHAR dönemi kayıtlarında JEO340/HİD340 derslerini mutlaka kodlamaları gerekmektir. JEO340/HİD340 staj dersleri SADECE stajlarını tamamlayan öğrenciler için açılmaktadır. JEO340/HİD340 derslerini kodlayan öğrencilere Bahar dönemi sonunda not verilecektir. Bu nedenle stajını yapmayan öğrencilerin kayıtlı olamaları durumunda F notu alacaklardır

HARITA ALMA ÇALIŞMASI DERSİ İLE İLGİLİ DUYURU

JEO302 Harita Alma Çalışması dersi daha önceki yıllarda olduğu gibi Bahar yarıyılının bitiminde YAZIN yapılacaktır. Bu nedenle, bu ders bahar döneminde açılmayacaktır. Yazın yapılacak JEO302 Harita Alma Çalışması dersine ilişkin kayıt duyurusu daha sonra öğrencilerimize duyurulacaktır.

DİĞER DUYURULAR

1. Kayıtlı olduğu dönem itibarıyla alması gereken zorunlu dersi alamayan veya mezun durumunda olup, kota sorunu nedeniyle mezuniyet kredisini sağlayacak dersleri alamayan öğrencilerimizin her hangi bir mağduriyet yaşamaması için mutlaka Bölüm Başkanlığına EKLE-SİL haftasında gelmeleri gerekmektedir.

2. I-Sınıf öğrencilerimiz (213XXXX) EKLE-SİL haftasında danışmanlarıyla MUTLAKA GÖRÜŞEREK kayıtlarını kontrol ederek onaylatmalıdırlar.

3. Bologna sürecinde güncellenen Yeni Lisans programlarındaki bazı derslere konulan yeni ÖNKOŞULLAR sadece 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Bölümüze yeni kayıt yaptıran yeni öğrencilerimize (213XXXXX numaralı) öğrencilerimize uygulanacaktır.

1) Bologna sürecinde GÜNCELLENMİŞ Jeoloji Mühendisliği Lisans Programı için tıklayınız.

2) Bologna sürecinde GÜNCELLENMİŞ Hidrojeoloji Mühendisliği Lisans Programı için tıklayınız.

3) Jeoloji Mühendisliği Programı intibak bilgileri ve 2013 Girişli öğrencilermize (213XXXXX numaralı) uygulanacak ÖN KOŞULLAR için tıklayınız.

4) Hidrojeoloji Mühendisliği Programı intibak bilgileri ve 2013 Girişli öğrencilermize (213XXXXX numaralı) uygulanacak ÖN KOŞULLAR için tıklayınız.

DUYURLARA İLİŞKİN GÜNCELLEMELERİ kayıt haftası boyunca lütfen takip ediniz. 10.02.2013

Duyurular
Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara