Etkinlikler
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Ulusal Kutup Bilim Programı'nda Üniversitemizi/Bölümümüzü temsil eden Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Aydar'ın görev dönüşü izlenimlerini 19 Haziran 2018 Salı günü saat 11:00'de Bölümümüz Baysal Batman Seminer Salonunda bir sunumla paylaşacaktır.
08 Haziran 2018
H.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü 50.Yıl Etkinlikleri Prof.Dr. Reşat Ulusay'ın "Depremlerin neden olduğu zemin davranışlarıyla ilgili hasarlar, etkileri ve mikrobölgeleme yaklaşımlarının önemi" adlı konuşması.
18 Mayıs 2018
H.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü 50.Yıl Etkinlikleri " Emekli Öğretim Üyesi Sülayman Kocaefe ile söyleşi"
11 Mayıs 2018
H.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü 50.Yıl Etkinlikleri Kutlama Açılışı
30 Nisan 2018
Jeoloji Mühendisliği Bölümü Konferansları Prof. Dr. Ömer AYDAN'ın "MARS'ta Kaya Mekaniği Üzerine Bazı Düşünceleré Başlıklı Konferansıyla Devam Ediyor.. "
15 Mart 2018

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Konferansları Prof. Dr. Nizamettin Kazancı'nın Jeolojik Miras ve Jeoparklar: Türkiye'de Mevcut Durum ve Jeoturizm Potansiyeli" Başlıklı Konferansıyla Devam Ediyor.. "
14 Şubat 2018

Prof.Dr. İsmail Hakkı Demirel'in Bilimsel Çalışmalarda Etik Konular ve Yayın Etiği İhlalleri konulu konferansı 29.11.2017 Çarşamba günü saat 11.00 de Baysal Batman Seminer Salonunda gerçekleştirilecektir.
29 Kasım 2017
Jeoloji Mühendisliği’nin değişik alan ve konularında ki gelişmelerle ilgili bilgi-görgü ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla düzenlenen Konferanslar dizisinin ilki olan “Meslek Odası Gözüyle Jeoloji Mühendisliğinin Bugünü ve Geleceği” başlıklı konuşma TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Hüseyin Alan tarafından 25.10.2017 Çarşamba günü saat 11.00 de Baysal Batman Seminer Salonunda gerçekleştirilecektir.
25 Ekim 2017
Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara